THÔNG TIN HỖ TRỢ DHL 

Sự đóng góp của bạn
Bạn giúp chúng tôi tối ưu hóa dịch vụ – và chúng tôi trợ giúp bạn phát triển năng lực chuyên môn.
 
DHL làm hài lòng khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ chất lượng rộng rãi. Chúng tôi thỏa mãn nhân viên bằng nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn.Là một phần của DHL, bạn có vai trò quan trọng trọng trong việc đưa đến những giải pháp và dịch vụ chất lượng đến khách hàng. Chúng tôi mang đến nhiều cơ hội thách thức trong các lĩnh vực và chức năng kinh doanh.

 

Bạn có thể làm tại những vị trí thú vị, khác nhau trong hệ thống vận hành hàng ngày . Dịch vụ hỗ trợ, có thể là cảng biển, sân bay, kho hàng hay trung tâm dịch vụ, văn phòng hay trên đường.
Là một phần trong việc phát triển chuyên môn của bạn . Chúng tôi cam kết trợ giúp bạn trong việc phát triển kĩ năng và trau dồi kinh nghiệm  . Qua những khóa đào tạo tại nơi làm việc cũng như trên mylearningworld.net . Hệ thống đào tạo trực tuyến của chúng tôi, bạn có nhiều cơ hội để được học hỏi, đào tạo và phát triển thêm.
 
Những khóa đào tạo thực tế – rất quan trọng để bạn trau dồi kĩ năng, kiến thức và bằng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu công việc sau này

Thông tin hỗ trợ đào tạo và phát triển bao gồm:

  • Thông tin hỗ trợ của DHL
  • Đào tạo kĩ năng và những kiến thức vận hành liên quan
  • Đào tạo an toàn & sức khỏe
  • Đào tạo kĩ năng quản lý
  • Đào tạo ngoại ngữ
  • Đào tạo kĩ năng mềm
  • Đào tạo kỹ thuật quản lý cơ bản

THÔNG TIN HỖ TRỢ DHL